Ďalšie tipy pre Mplayer

Pred časom som spísal pár tipov pre používanie multimediálneho prehrávača Mplayer. A teraz je čas na pokračovanie.

Umiestnenie titulok

O probléme s umiestnením titulok som písal už v minulom článku, ale od vtedy sa niektoré veci zmenili. Pripomeniem, že problém je v tom, že pri širokouhlých filmoch Mplayer umiestňuje titulky na obraz a nie do čierneho pásu pod nim. Nedávno ale vyšla verzia 1.0pre8, ktorá prináša zlepšenú verziu video filtra expand. Teraz, ak používate rozlíšenie obrazovky s pomerom strán napríklad 4:3, použite takýto parameter pri spúšťaní Mplayera (je tam päť dvojbodiek):

-vf expand=:::::4/3

Môžete túto voľbu vložiť aj do konfiguračného súboru v takomto tváre:

vf=expand=:::::4/3

Podrobný popis tohto filtra nájdete v manuálovej stránke.

Zakázanie šetriča obrazovky

Na zakázanie šetriča obrazovky má Mplayer parameter -stop-xscreensaver. Problém je, že zatiaľ nedokáže deaktivovať nový gnome-screensaver, ktorý sa objavil v Gnome 2.14. Kým to vývojári Mplayera (alebo Gnome) nevyriešia môžete používať napríklad takýto skript, ktorý vypne gnome-screensaver pred spustením Mplayera a potom ho znovu zapne.

#!/bin/bash
gnome-screensaver-command --exit
/usr/bin/mplayer "$@"
gnome-screensaver

Tento skript mam uložený v súbore ~/bin/mplayer, takže sa spustí vždy, keď zadám príkaz mplayer.

Ďalšie tipy

Ak pozeráte film, ktorý sa skladá z viacerých súborov, ale všetky majú rovnakú veľkosť obrazu, tak môžete použiť parameter -fixed-vo. Ten zabezpečí, že všetky súbory sa budu prehrávať v tom istom okne, takže prechod od jedného súboru k druhému si väčšinou ani nevšimnete.

Pomocou Mplayera môžete tiež uložiť video stream z internetu na disk. Stačí použiť parameter -dumpstream. Ak chcete uložiť len obraz alebo len zvuk, použite namiesto toho -dumpvideo resp. -dumpaudio. Stream sa štandardne uloží do súboru ./stream.dump. Ak chcete názov výstupného súboru zmeniť, použite parameter -dumpfile názov_súboru.

Ak vám nevyhovuje, že pri zmene hlasitosti Mplayer používa kanál „PCM“, môžete to zmeniť pomocou parametra -mixer-channel názov_kanálu. Ja používam kanál „Master“. Ak používate ALSA audio výstup, zoznam kanálov si môžete pozrieť napr. v programe alsamixer.