Zaujímavé odkazy – 1

Kedysi dávno som v tomto blogu publikoval zaujímavé odkazy, na ktoré som narazil. Skúsim obnoviť túto tradíciu, ale nebudem ich publikovať jednotlivo, ale v menších skupinkách. Začnime!

 1. The buttons on Zenith’s original ‘clicker’ TV remote were a mechanical marvel. Diaľkový ovládač Zenith Space Command z roku 1956 nepotreboval batérie, ani ste nim nemuseli mieriť na televízor. Zaujímavé technické riešenie využívalo ultrazvuk.

 2. File over app. Steph Ango o dôležitosti kontroly nad súbormi, lebo aplikácie prichádzajú a odchádzajú, ale súbory zostávajú.

  File over app is a philosophy: if you want to create digital artifacts that last, they must be files you can control, in formats that are easy to retrieve and read. Use tools that give you this freedom.

 3. The Command Line Is the GUI‘s Future. Podľa Lukasa Mathisa súčasné jazykové modely umožňujú konečne vytvoriť rozhranie založené na príkazoch, ktoré bude veľmi mocné, ale zároveň jednoduché na používanie.

 4. Blog Daniela Lemire, v ktorom publikuje zaujímavé články a programovaní a prehľady vedeckých publikácií z rôznych oblastí.

Magická Levoča

Levoča je krásne historické mesto. Za hmly však získava až magický ráz. Poďme teda preskúmať tajuplné uličky Levoče spolu.

Viac …

Inštalácia LaTeXu vo Fedore

Fedora obsahuje typografický systém TeX v štandardnom repozitáre balíkov. Je však rozdelený na približne 6000 samostatných balíkov s jednotlivými komponentmi. Pre jednoduchšiu inštaláciu sú tieto balíky zoskupené do schém a kolekcií, takže najdôležitejšie balíky pre systém LaTeX a podporu slovenčiny (vrátane definície rozdeľovania slov) môžeme nainštalovať pomocou jedného príkazu:

dnf install texlive-collection-latexrecommended \
      texlive-collection-langczechslovak

Okrem toho odporúčam nainštalovať latexmk, ktorý zabezpečí správne spúšťanie LaTeXu a súvisiacich nástrojov pre preklad dokumentu:

dnf install latexmk

Na inštaláciu doplňujúcich balíkov a štýlov pre LaTeX je možné použiť trik. Ak v dokumente použijete balík, ktorý nie je nainštalovaný, LaTeX vypíše chýbové hlásenie, kde uvedie aj názov chýbajúceho súboru, napríklad multirow.sty. Ten môžete použiť namiesto názvu RPM balíka:

dnf install 'tex(multirow.sty)'

Funguje to vďaka tomu, že každý RPM balík špecifikuje sadu „schopností“ (capabilities), ktoré zabezpečuje a tie sa dajú zadať pri inštalácii namiesto názvu balíka. Balíky s komponentmi pre LaTeX definujú schopnosti pre poskytované súbory .sty v tváre tex(súbor.sty). Viac o schopnostiach môžete prečítať v príručke k RPM.