Inštalácia LaTeXu vo Fedore

Fedora obsahuje typografický systém TeX v štandardnom repozitáre balíkov. Je však rozdelený na približne 6000 samostatných balíkov s jednotlivými komponentmi. Pre jednoduchšiu inštaláciu sú tieto balíky zoskupené do schém a kolekcií, takže najdôležitejšie balíky pre systém LaTeX a podporu slovenčiny (vrátane definície rozdeľovania slov) môžeme nainštalovať pomocou jedného príkazu:

dnf install texlive-collection-latexrecommended \
            texlive-collection-langczechslovak

Okrem toho odporúčam nainštalovať latexmk, ktorý zabezpečí správne spúšťanie LaTeXu a súvisiacich nástrojov pre preklad dokumentu:

dnf install latexmk

Na inštaláciu doplňujúcich balíkov a štýlov pre LaTeX je možné použiť trik. Ak v dokumente použijete balík, ktorý nie je nainštalovaný, LaTeX vypíše chýbové hlásenie, kde uvedie aj názov chýbajúceho súboru, napríklad multirow.sty. Ten môžete použiť namiesto názvu RPM balíka:

dnf install 'tex(multirow.sty)'

Funguje to vďaka tomu, že každý RPM balík špecifikuje sadu „schopností“ (capabilities), ktoré zabezpečuje a tie sa dajú zadať pri inštalácii namiesto názvu balíka. Balíky s komponentmi pre LaTeX definujú schopnosti pre poskytované súbory .sty v tváre tex(súbor.sty). Viac o schopnostiach môžete prečítať v príručke k RPM.