Jednoduchá inštalácia vlastného rozloženia klávesnice

Napísal som jednoduchý shell skript, ktorý inštaluje nové rozloženie klávesnice do X Window systému. Ako takéto rozloženie vytvoriť si môžete prečítať v mojom staršom článku.

Ten skript vyzerá tak:

#!/bin/sh

XKBDIR=/usr/share/X11/xkb

DIR=$PWD
cp $1 $XKBDIR/symbols/
cd $XKBDIR/rules/
sed -e "/<layoutList>/r $DIR/$1.xml" -i.bak xorg.xml
sed -e "/! layout/r $DIR/$1.lst" -i.bak xorg.lst

K tomu, aby správne fungoval, umiestnite do jedného adresára tieto súbory:

  1. definíciu rozloženia klávesnice (napríklad sk_sergejx)
  2. súbor s opisom rozloženia, ktorý sa má „vsunúť“ do xorg.xml. Tento súbor musí mať rovnaký názov ako súbor č. 1, ale s príponou .xml (napríklad sk_sergejx.xml)
  3. súbor s opisom rozloženia, ktorý sa má „vsunúť“ do xorg.lst. Tak isto musí mať rovnaký názov ako súbor č. 1, ale s príponou .lst (napríklad sk_sergejx.lst)

Potom treba skript spustiť v adresári s týmito súbormi a ako parameter mu dať názov súboru s rozložením. Napríklad takto:

./install.sh sk_sergejx

Samozrejme musíte ho spúšťať ako root, aby mohol zapisovať do príslušných konfiguračných súborov. Skript vytvára zálohu súborov xorg.xml a xorg.lst s príponou .bak pre prípad, že by ste ich chceli vrátiť do pôvodného stavu. Skript bol testovaný s X.org verzie 7.0, ale po menšej úprave by mal fungovať aj so staršími verziami.

Pripravil som aj balík s mojim rozložením klávesnice, ktorý obsahuje tento inštalačný skript.