Príkaz pkill

Občas potrebujem ukončiť všetky procesy, ktoré patria určitému používateľovi. Doteraz som ručne zadával PID((Identifikačné číslo procesu)) všetkých potrebných procesov pri spúštaní príkazu kill, alebo používal zložité konštrukcie s využitím grep. Ale teraz som sa trochu pohrabal v manuálových stránkach a našiel som príkaz pkill, ktorý slúži na posielanie signálov procesom na základe ich mena a iných atribútov. Napríklad všetky procesy používateľa sergej ukončím príkazom

pkill -u sergej

Štandardne sa procesy vyberajú podľa mena procesu, ale ak použijeme parameter -f na porovnanie sa použije celý príkaz ktorým bol proces spustený. Je to veľmi užitočné napríklad pre programy napísane v Pythone, ktoré majú rovnaké meno procesu – python.

Príbuzným príkazom pkill je pgrep, ktorý namiesto posielania signálov vybraným procesom vypíše ich PID.