Tipy pre Mplayer

Mplayer je jedným z najlepších multimediálnych prehrávačov. V tomto článku uvediem pár tipov na jeho konfiguráciu a používanie.

Základné ovládanie

Mplayer síce má aj GUI, ale ja ho najradšej spúšťam z príkazového riadku. Je to jednoduché, stačí zadať

mplayer film.avi

Mplayer sa jednoducho ovláda pomocou klávesnice, ako je to opísané v jeho manuále. Okrem základných príkazov (prevíjanie pomocou šipiek, prepnutie celoobrazovkového režimu pomocou f, pauza pomocou medzerníka) je užitočné aj nastavenie hlasitosti pomocou / a * na numerickej klávesnici a rozširovanie (zúženie) širokouhlého filmu pomocou kláves w a e.

Titulky

Mplayer dokáže nájsť súbor s titulkami k filmu, ak sa nachádza v tom istom adresári ako film a má rovnaký názov (okrem prípony). Môžete mu ale sami povedať aký súbor s titulkami má použiť. Na to slúži parameter -sub. Príklad:

mplayer film.avi -sub titulky.sub

Ak nechcete, aby Mplayer automaticky načitával titulky, použite parameter -noautosub.

Kódovanie titulok sa dá nastaviť parametrom -subcp. Napríklad u nás najrozšírenejšie kódovanie Windows-1250 sa nastaví parametrom -subcp cp1250.

Pokiaľ máte Mplayer skompilovaný s podporou fontconfig, môžete po aktivácii fontconfig (parameter -fontconfig) nastaviť font používaný pri zobrazovaní titulok zadaním jeho názvu, napríklad tak: -font "DejaVu Sans". Zoznam fontov, ktoré môžete použiť, získate príkazom fc-list, alebo ako používate Gnome, tak v Nautiluse zadajte adresu fonts:///.

Veľkosť písma titulok sa dá meniť parametrom -subfont-text-scale za ktorým nasleduje veľkosť v percentách vzhľadom na veľkosť obrazu. Štandardná veľkosť je 5.

Umiestnenie titulok

Jedným z nedostatkov Mplayera je, že pokiaľ pozeráte širokouhlý film, tak titulky sa nezobrazia v čiernom páse pod filmom, ale na samotnom obraze. Dá sa to vyriešiť pomocou skriptu od Petra Kopeckého, ktorý si môžete uložiť napríklad do ~/bin a potom spúšťať príkazom

video -file film.avi -sub titulky.sub

Skript zistí pomer strán filmu a spustí Mplayer s potrebnými parametrami.

Zvuk

Aby zvuk vo filme nebol príliš hlasný alebo príliš tichý môžete použiť tzv. „normalizáciu“ zvuku. Zapne sa pomocou parametra -af=volnorm.

Na posunutie zvuku oproti obrazu je určený parameter -delay. Jeho hodnotou je počet sekúnd, o koľko sa má posunúť zvuk. Ak má zvuk predbiehať obraz tak zadajte kladné číslo, v opačnom prípade - záporné. Napríklad ak potrebujete, aby zvuk zaostával za obrazom o pol sekundy, spusťte Mplayer tak

mplayer film.avi -delay -0.5

Zakázanie šetriča obrazovky

Ak nechcete, aby sa vám počas pozerania filmu spustil šetrič obrazovky (čo je dosť nepríjemné), použite parameter -stop-xscreensaver.

Konfiguračný súbor

Ak niektoré parametre Mplayera používate často je lepšie ich zapísať do konfiguračného súboru. Konfiguračný súbor používateľa má adresu ~/.mplayer/config a jeho syntax je pomerne jednoduchá. Každý parameter napíšte na samostatnom riadku bez znaku - na začiatku, medzi názvom parametru a jeho hodnotou musí byť znak =. Pokiaľ parameter nemá hodnotu, musíte uviesť hodnotu yes (alebo 1, alebo true) ak ma byť povolený, alebo no (alebo 0, alebo false) ak ma byť zakázaný. Všetko od znaku # do konca riadku je ignorované.

Príklad:

fontconfig=yes    # zapnutie fontconfig
font=Sans       # font
subfont-text-scale=4 # veľkosť textu titulok
subcp=cp1250     # kódovanie titulok
stop-xscreensaver=yes # zakázanie šetriča obrazovky 
af=volnorm      # normalizácia zvuku

Užitočná je možnosť vytvárať konfiguračné súbory pre jednotlivé filmy. Ak sa video súbor volá film.avi, tak zapíšte potrebnú konfiguráciu do súboru film.avi.conf a uložte ho do adresára, kde sa nachádza film, alebo do ~/.mplayer/.

Odkazy